Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Halloween 2018

Na pátek 2. listopadu 2018 si žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky projektové vyučování na téma Halloween. Poté, co se děti nalíčily a ustrojily do kostýmů, vše mohlo začít.  Nejprve žáci devátého ročníku  připomněli dětem v jednotlivých třídách prvního stupně informace o Halloweenu a svátku Památka zesnulých, vše bylo zakončeno kvízem. V tělocvičně pak byla připravena řada úkolů. Halloweenské dovádění bylo dovršeno průvodem masek i krátkou diskotékou a soutěží.
Mgr. E. Chalupová

Beseda - Hasičský záchranný sbor

V úterý 6. listopadu proběhla na naší škole pro žáky I. i II. stupně beseda s příslušníkem rakovnického hasičského záchranného sboru. Žáci si prohlédli hasičskou výstroj a zopakovali si čísla Integrovaného záchranného systému. Vysvětlili si rozdíl mezi ohněm a požárem, i čím je tvořen ohnivý trojúhelník. Připomněli si zásady ochrany a bezpečnosti člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.  V závěru besedy měli možnost klást dotazy.  Žáci se tak seznámili s náplní práce hasičů.
Mgr. E. Chalupová

Mikuláš v ZŠ a MŠ Kolešovice

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zavítal do naší školy Mikuláš, andělé a čerti. Čerti byli strašidelní jen trochu, andělé naopak milí a usměvaví a žáky před dotěrnými čerty chránili. Navštívili nejprve mateřskou školu, poté jednotlivé třídy prvního stupně a v krátkosti i žáky z druhého stupně. Z knihy hříchů přečetli dětem jejich prohřešky, ty slíbily, že se polepší. Děti zazpívaly a přednesly svatému Mikuláši a jeho družině pěkné písně i básničky, za což byly pochváleny, a tak si zasloužily sladkou odměnu. Všichni přítomní si atmosféru pěkně užili.
Napsaly Adéla Kvíderová, Nela Muselová a Ludmila Nováková z IX. třídy

Vánoční besídka a jarmark

Také letos se ve čtvrtek 20. prosince 2018 konala Vánoční besídka a jarmark. Po hlavním zpravodajství v podání žáků osmé třídy se slova ujali moderátoři z 9. třídy Ludmila Nováková a Jiří Seiner, kteří představili porotu a uváděli soutěž „Základní škola Kolešovice má talent“. Nejprve vystoupil žongler Renda, který však musí ještě pilně trénovat. Poté přednesla první třída pásmo zimních a vánočních básniček. Následoval dynamický výstup parkouru nacvičený skupinou žáků 6., 7. a 9. třídy. Třetí třída tančila a zpívala, druháci si nacvičili retro tance. Sedmáci předvedli vtipnou adventní scénku. Čtvrťáci zatančili, jak si představují prázdniny v peřinkách. Šestá třída nám připomněla, jak se slavily Vánoce dříve a dnes. Pátá třída zarecitovala báseň Vánoční a zazpívala píseň Půlnoční. Nakonec žáci školy zazpívali píseň Za sto let jako připomínku stého výročí vzniku naší republiky. V závěru soutěže porota popřála všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a pozvala je na jarmark, kde bylo ke koupi mnoho krásných a originálních vánočních výrobků. 
Za ZŠ a MŠ Kolešovice Mgr. Eva Chalupová

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace