Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Beseda - Hasičský záchranný sbor

V úterý 6. listopadu proběhla na naší škole pro žáky I. i II. stupně beseda s příslušníkem rakovnického hasičského záchranného sboru. Žáci si prohlédli hasičskou výstroj a zopakovali si čísla Integrovaného záchranného systému. Vysvětlili si rozdíl mezi ohněm a požárem, i čím je tvořen ohnivý trojúhelník. Připomněli si zásady ochrany a bezpečnosti člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.  V závěru besedy měli možnost klást dotazy.  Žáci se tak seznámili s náplní práce hasičů.
Mgr. E. Chalupová

Halloween 2018

Na pátek 2. listopadu 2018 si žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky projektové vyučování na téma Halloween. Poté, co se děti nalíčily a ustrojily do kostýmů, vše mohlo začít.  Nejprve žáci devátého ročníku  připomněli dětem v jednotlivých třídách prvního stupně informace o Halloweenu a svátku Památka zesnulých, vše bylo zakončeno kvízem. V tělocvičně pak byla připravena řada úkolů. Halloweenské dovádění bylo dovršeno průvodem masek i krátkou diskotékou a soutěží.
Mgr. E. Chalupová

Botanická soutěž

Ve čtvrtek 18. říijna se tradičně  ke  Dni stromů konalo podzimní kolo okresní botanické  soutěže jednotlivců. Soutěž probíhala opět v areálu botanické zahrady, zúčastnil se rekordní počet škol z okresu  ( 12) a rekordní počet soutěžících ( 178). Tématem tohoto kola byly užitkové a exotické rostliny. Po slavnostním zahájení soutěže zástupci z městského úřadu a DDM se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili přednášky ing. Pazdery na téma Zelenina od A- Z a mladší kategorie měly opět program s p. Proškovou z IVS Budy – CHKO Křivoklátsko, tentokrát  Užitko riskuj.  Poté proběhla samotná soutěž,  kde se z naší školy nejvíce dařilo žákyni 6. třídy Anetě Poštové, která ve své kategorii ( z 55 soutěžících)  vyhrála a obsadila tak  1. místo, ve stejné kategorii se na 9. místě umístila Jana Trčková. V kategorii 4. a 5. tříd  skončila  na  5. místě Kateřina Hurtová a  na 6. místě Pavel Čečrdle.  Všem žákům naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci  a výše  jmenovaným  gratulujeme !
Mgr. Markéta Zápalová

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace