Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Charakteristika školy

Základní škola Kolešovice byla zařazena do sítě škol 1. 9. 1996, od 1. 1. 2002 je právním subjektem. Od 1. 12. 2002 se stala na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Kolešovice součástí Základní školy Zelené školy, Kolešovice, okres Rakovník (toto byl platný název školy do 31. 8. 2005) i Mateřská škola Kolešovice. Od 1. 9. 2005 je právnická osoba vykonávající činnost školy zapsána s novým názvem: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Základní škola Kolešovice se nachází v západní části okresu Rakovník a je spádovou školou pro 12 obcí. Vyučování zde probíhá v devíti běžných třídách. Od školního roku 2011/2012 jsou žáci ve všech ročnících v běžných třídách vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  Pro žáky se zdravotním postižením (lehké mentální postižení) je vypracován Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (LMP).

Ve škole je vyučován anglický, německý a ruský jazyk. Pro žáky s vývojovými poruchami učení jsou určeny kroužky Náprava vývojových poruch a jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány.

Ve škole jsou zřízeny volitelné předměty: informatika, domácnost a seminář a praktika z přírodovědných předmětů, dále pak nepovinné předměty informatika a příroda.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace