Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Základní informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Kolešovice 235, 270 02
IČ 70946060, e-mail:info@zskolesovice.cz

Ředitelka školy: PaedDr. Vladimíra Hartmannová

Telefony: ředitelna 313582295 
MŠ 313582295, ŠD 728862981 ŠJ 313582347

Provoz ZŠ 7:25 - 15:00, MŠ 6:30 - 16:00, ŠD 6:30 - 7:30, 11:25 - 16:00

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ. 

Základní školu v současnosti (stav k 30. 9. 2017) navštěvuje 177 žáků, kteří se učí v devíti ročnících. Pro žáky 1. stupně jsou k dispozici tři oddělení školní družiny, které navštěvuje 75 žáků. Poplatek za družinu činí 300 Kč za školní rok. Mateřská škola má dvě třídy, předškoláci mají docházku do MŠ povinnou a zdarma, ostatní platí školné 150 Kč měsíčně.

Cílem naší školy je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Chceme žáky vést k poznávání a rozvíjení vlastních schopností a v souladu s reálnými možnostmi a osvojenými vědomostmi pomáhat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Ve škole působí 15členný kvalifikovaný a vstřícný pedagogický sbor, 3 asistentky pedagoga, které mají za úkol pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů. Žáci v naší škole vědí, že se mohou kdykoli bez obav obrátit s prosbou o pomoc na kteréhokoliv zaměstnance školy.

Rozvrh hodin je přizpůsoben dopravnímu spojení žáků. Z toho důvodu začíná vyučování už v 7:45 ráno a končí v 15:00 odpoledne.

Od sedmého do devátého ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk – německý nebo ruský s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. 

Budova školy prošla rekonstrukcí. V roce 2011 byla vyměněna okna a budova byla následně zateplena. V roce 2016 byly zrekonstruovány toalety v hlavní budově a v budově školní družiny. K výuce využíváme 10 učeben. K dispozici máme počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a moderní tělocvičnu. Učebny jsou vybaveny počítači a dataprojektory a některé učebny interaktivními tabulemi.

Jsme zapojeni do programu „Ovoce do škol" a „Mléko do škol“, kdy žáci  dostávají 4x měsíčně ovoce nebo zeleninu zdarma a dvakrát měsíčně mléko nebo mléčné výrobky zdarma. 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace