Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Aktuality

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově tedy uzavření obou stupňů. 

-       provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Od 14. 10. do 30. 10. 2020 je prezenční výuka zrušena. 

Distanční výuka bude probíhat denně podle rozvrhu (s malými úpravami) prostřednictvím aplikace Škola on-line a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou vždy v pondělí, středu, pátek učivo ve škole (po dohodě s třídním učitelem).

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky stanoví jako volné dny

Žáci by se tedy měli do školy vracet po podzimních prázdninách (29. 10. a 30. 10.) v pondělí 2. 11. 2020.


Krizová opatření vlády 

V návaznosti na usnesení vlády platí od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (včetně) následující opatření

 • 1. stupeň - pokračuje ve vzdělávání stejným způsobem.
 • 2. stupeň - zavádí se střídavá výuka. 

Od 12. 10. do 16. 10. 2020 se vzdělává prezenčně 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník distančně.

Od 19. 10. do 23. 10. 220 se vzdělává prezenčně 8. a 9. ročník, 6. a 7. ročník distančně.

 • Distanční výuka bude probíhat denně podle rozvrhu (s výjimkou 13. 10. – ředitelské volno) prostřednictvím aplikace Škola on-line a je povinná. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit online výuky, si vyzvednou v úterý práci ve škole (po dohodě s třídním učitelem).
 • Výuka plavání je ve výše uvedeném období zakázána.                         
 • 26. 10. a 27. 10 2020 jsou stanoveny jako volné dny.

Povinnost nošení roušek

S účinností od pátku 18. září 2020 se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol.

Zákaz se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení mimo jejich společné prostory a také například na tělesnou a hudební výchovu. 

Žádáme rodiče, aby vybavili každého žáka dvěma rouškami a sáčkem na odkládání roušek.

Povinnost nošení roušek platí i pro rodiče a další návštěvníky školy.   

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 VZHLEDEM KE COVID-19_rozšířený.pdf


OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 • Činnost školy probíhá v plném rozsahu, prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje.
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách a v odděleních školní družiny.

Hygienická pravidla

 • Dávkovače s prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do školy, na toaletách, v učebnách a v dalších prostorách školy.
 • Po příchodu do školy si každý žák umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Zásady důkladné hygieny rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat pozornost.
 • Pokud budou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Postup školy v případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření a. Škola musí dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Škola bude informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.

        Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy a školských zařízení bude omezen.

 

Informace k zahájení školního roku

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku (do 8.30)

2. 9. Třídnické hodiny (do 11.20)

3. 9. Vyučování dle rozvrhu (do 11.20)

4. 9. Vyučování dle rozvrhu


MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ

Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.  Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Manuál k provozu škol
Přílohy k manuálu - letáky
Doporučení ČŠI pro školy
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace