Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Projekty hrazené z EU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II.

Škola byla zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování -  Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Ovoce a zelenina do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.


Mléko do škol
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

 


Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník, zpracovala v rámci šablony III⁄2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) tyto digitální učební materiály – DUMy:

Logo EU peníze školám

ročník

předmět

tematický okruh

autor

adresa elektronické pošty

1. ročník

matematika

matematické
operace

Anna Čechová

cechova@zskolesovice.cz

3. ročník

prvouka

život v
přírodě

Mgr. Renata Zemjanková

zemjankova@zskolesovice.cz

4. ročník

přírodověda

živá a
neživá
příroda

Mgr. Lucie Kocová

kocova@zskolesovice.cz

4. ročník

český jazyk

pravopis

Mgr. Květa Kolářová

kolarova@zskolesovice.cz

7. ročník

přírodopis

obratlovci

Mgr. Markéta Zápalová

zapalova@zskolesovice.cz

7. ročník

matematika

racionální
čísla

Mgr. Lucie Kocová

kocova@zskolesovice.cz

6.–9. ročník

český jazyk

pravopis

Mgr. Marek Páral

hartmannova@zskolesovice.cz

9. ročník

matematika

slovní úlohy

Mgr. Mirka Šedivcová

hartmannova@zskolesovice.cz

6.–9. ročník

dějepis

Evropa
staletími

Mgr. Jana Veselá

vesela@zskolesovice.cz

6., 8. ročník

fyzika

elektřina a
magnetismus

Mgr. Ladislav Fukárek

fukarek@zskolesovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník, zpracovala v rámci šablony II⁄2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků) tyto výukové materiály:

ročník

předmět

tematický okruh

autor

adresa elektronické pošty

3.–5. ročník

anglický jazyk

slovní zásoba

Mgr. Tereza Kouglová

veselat@zskolesovice.cz

7.–9. ročník

německý jazyk

německé reálie

Mgr. Zuzana Krýsová

krysova@zskolesovice.cz

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace