Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina:                    

6.30 – 7.25 hod. (příchod do 7.15 hod.)

Odpolední družina:  

11.20 – 16.00 pondělí - čtvrtek

11:20 - 15:45 pátek 

Vedoucí vychovatelka Jiřina Poděbradská
Ostatní vedoucí ZK Viz. zájmové kroužky
Mobil 728 862 981 vedoucí vychovatelka
Telefon 313 582 295 ředitelna školy

 

PŘIHLÁŠKA
Dítě je do školní družiny přihlášeno na základě řádně vyplněné přihlášky zákonným zástupcem. Přihlášku je nutné odevzdat den před nástupem dítětě do ŠD do 7.9.2018 s uvedeným dnem nástupu. V tabulce odchodu neuvádějte odjezd autobusu, ale čas odchodu dítěte z družiny. Jestliže bude dítě odcházet v doprovodu, uveďte jméno a příjmení doprovázejícího. Jestliže dítě doprovází sourozenec, je nutné uvést, jak bude dítě odcházet, pokud nebude sourozenec ve škole.

Upozornění: Dítě nemůže zůstat v ŠD pokud nebude odevzdaná řádně vyplněná přihláška.                            

ODHLÁŠENÍ
Odhlášení ze školní družiny, zájmového kroužku nebo změna času odchodu musí být oznámena předem a písemnou formou. Telefonicky to nelze.

ÚPLATA
Úhrada za spotřební materiál  pro všechny přihlášené děti činí 200,-Kč za školní rok. Celou částku je nutné uhradit současně s odevzdáním přihlášky 7.9.2018 nebo nejdéle do 30.9.2018. Částka je využívána pro potřeby děti v činnostech ŠD. Tedy i pokud dítě navštěvuje pouze zájmový kroužek při ŠD.

OMLUVENKY
Pokud dítě bude odcházet v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, a to dříve nebo později, je nezbytné to písemně oznámit vychovateli.
Dítě bude ze ŠD omlouváno pouze písemnou formou s uvedením jména, dne, času (neuvádějte odjezd autobusu) a podpisem zákonného zástupce. Vyřízení žádosti o uvolnění dítěte po telefonu bohužel není možné. Pokud dítě nebylo ve škole, je automaticky omluveno i v ŠD.

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace