Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina:                    

6.30 – 7.30 hod. (příchod do 7.15 hod.)

Odpolední družina:  

11.20 – 16.00 pondělí - čtvrtek

11:20 - 15:45 pátek 

Vedoucí vychovatelka Jiřina Poděbradská
Vychovatelka Simona Laštůvková
Mobil 728 862 981 vedoucí vychovatelka
Telefon 313 582 295 ředitelna školy

 

PŘIHLÁŠKA
Na školní družinu není nárok. Dítě je do školní družiny přihlášeno na základě řádně vyplněné přihlášky zákonným zástupcem. Přihlášku je nutné odevzdat den před nástupem dítěte do ŠD nebo den před dnem uvedeným na přihlášce. V tabulce odchodu neuvádějte odjezd autobusu, ale čas odchodu dítěte z družiny. Pokud doprovod dítěte domů nejsou rodiče uveďte příjmení doprovázejícího. Jestliže dítě doprovází sourozenec, je nutné uvést, jak bude dítě odcházet, pokud nebude sourozenec ve škole.

Upozornění: Dítě lze umístit do družiny, pouze pokud  má řádně vyplněnou přihlášku.                            

ODHLÁŠENÍ 
Odhlášení ze školní družiny, zájmového kroužku nebo změna času odchodu musí být oznámena předem a písemnou formou. Telefonicky to nelze.

OMLUVENKY
Pokud dítě bude odcházet v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, a to dříve nebo později, je nezbytné to písemně oznámit  vychovateli.
Dítě bude z družiny omlouváno pouze písemnou formou s uvedením jména, dne, času (neuvádějte odjezd autobusu) a podpisem zákonného zástupce (žádost o uvolnění - ke stažení). Vyřízení žádosti o uvolnění dítěte po telefonu bohužel není možné. Jestliže dítě nebude mít omluvenku s uvedenými náležitostmi zůstane v družině do hodiny uvedené na přihlášce. Pokud dítě nebylo ve škole, je omluveno. Rodiče jsou povinni vychovatelce oznámit písemně i pozdější odchod než je uvedený v přihlášce.

ÚPLATA
Úhrada za spotřební materiál  pro všechny přihlášené děti činí 300 Kč za školní rok. Celou částku je nutné uhradit současně s odevzdáním přihlášky nejpozději do 30. 9. 2021. Částka je využívána pro potřeby děti v činnostech družiny. Tedy i pokud dítě navštěvuje pouze zájmový kroužek při školní družině.  

Neuhrazení úplaty může být důvodem vyloučení dítěte ze školní družiny.

Zájmové kroužky

 

 

ZK

Vedoucí ZK

Ročník

Čas

Pondělí

Hbitý jazýček
Škola hrou

A. Čechová

I.

11:55-12:55

13:00-14:00

Úterý

Přírodovědný

M. Zápalová

I-II.

12:15-13:15

Středa

Florbal

L. Fukárek

II.-III.

11:45-12:45

 

 

 

IV.-V.

12:45-13:45

Čtvrtek

Logopedický

J. Kreislová

I.-II.

11:45-12:45

Pátek

Badatel

M. Zápalová

III.-V.

12:00-13:30

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace