Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Zápis k povinné školní docházce

Seznam přijatých dětí do 1.ročníku ve školním roce 2021/2022

 

Přijatí k zákl.vzdělání pod registračními čísly

1/2021/2022

2/2021/2022

3/2021/2022

4/2021/2022

5/2021/2022

6/2021/2022

7/2021/2022

8/2021/2022

9/2021/2022

10/2021/2022

11/2021/2022

12/2021/2022

13/2021/2022

14/2021/2022

15/2021/2022

16/2021/2022

17/2021/2022

18/2021/2022

19/2021/2022

20/2021/2022

21/2021/2022

22/2021/2022

23/2021/2022

24/2021/2022

25/2021/2022

Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 12.00 do 17.00 hod.

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce doloží – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad (dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 čeká zápis do 1. třídy).

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1. září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek:

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé 
  • a zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními:
  • příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) 
  • a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace