Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 5. dubna 2019 od 12 do 17 hodin v budově základní školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

Průběh zápisu má 2 části

  • formální část -  zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem 
  • motivační část – v této části dítě plní nejrůznější zábavné úkoly a dochází k motivaci dítěte pro školní docházku a k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1. září, může písemně požádat v termínu konání zápisů (od 1. do 30. dubna) o odklad povinné školní docházky za podmínek

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa

Rodiče se musí dostavit k zápisu v termínu vypsaném školou (tj. v období mezi 1. - 30.4.)

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace