Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Zprávičky ze školy

Červen 2019

Ve čtvrtek 6.6.2019 proběhla v mateřské škole hravou formou přednáška ve spolupráci s Českým červeným křížem Rakovník. Tématem byly úrazy při hrách  venku a jejich předcházení. Děti se do hry aktivně zapojovaly svými postřehy a vědomostmi , např. o telefonních číslech na IZS.

Ve středu 12.6.2019 se děti z II. třídy zúčastnily školního výletu společně se ZŠ Kolešovice. Vyjížděli jsme v 7,45 hod. směr Praha. První m cílem byla Štefánikova hvězdárna na Petříně. Trošku nás tlačil čas, a proto jsme byli všichni rádi, že jsme mohli využít služby lanovky. Dalekohled v kopuli hvězdárny na nás čekal po zhlédnutí úvodní pohádky Ťulda a kouzelná pastelka. Pak už následoval přesun do Národního divadla. Opět jsme využili služeb lanové dráhy a po mostě Legií došla celá naše výprava do bodu určení. Chvilku času jsme využili pro nasycení našich žaludků a  pro zahašení žízně. V divadle se nás ujala paní průvodkyně a dá se říci, že jsme prošli divadlo od sklepa až po střechu. Z vyhlídkové terasy byl nádherný výhled na Pražský hrad, Petřín, Vltavu, chrám sv. Mikuláše, Národní třídu a most Legií. Ve sklepení jsme viděli základní kameny přivezené na zahájení stavby divadla. Děti si i vyzkoušely sedadla v hledišti na 2. balkoně a v přízemí.  Po prohlídce už byl čas na návrat domů. Cestou jsme ještě na chvilku zastavili na menší osvěžení a ujížděli jsme za rodiči. Všem se na výletě líbilo i přes úmorné teplo, které nás celý den provázelo, rtuť teploměru se vyšplhala až na neuvěřitelných 37st. Děkujeme tímto Základní škole Kolešovice za nabídku a těšíme se na další spolupráci.


K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 byly přijaty tyto děti:

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019

10/2019

11/2019

12/2019


Únor 2019

V pátek 15.2.2019 se děti z mateřské školy zúčastnily hudebního projektu Bubnování v tělocvičně základní školy. Každý z dětí měl svůj buben, bubínek či chrastidlo. I ti nejmenší děti z mateřské školy měly radost v očích, že mohou "bouchat" na hudební nástroj a křičet z plných plic. Rytmus i tempo udával lektor uprostřed dětmi utvořeného kruhu. (fotografie viz. fotogalerie)

V úterý 19.2.2019 si v mateřské škole hned od brzkého rána hrála včelka, pirát, princezny všeho druhu, Hulk, čarodějnice, vosa, Anna a Elsa, kočka, oslík, kašpárek, víla, želva, lesní skřítek, jednorožec, policista, spiderman, závodník, motýl, atd. Jak je to možné? Měli jsme masopustní maškarní karneval. Dopoledne plné her, soutěží a tance. Dětem se však nejvíce zamlouval občerstvovací raut, který byl sestaven z dobrot donesených dětmi z domova. Tímto děkujeme maminkám či babičkám od dětí: Karolína D., Vítězslav S., Martina S., Jakub Sl., Dominik S., Barbora Ř., Tereza Č., Gabriela Č., Šárka Č., Vanesa O., Patrik O., Miroslav Z., Hana Č., Julie A., Jakub Sa., Rosálie V., Jan M. (fotografie viz. fotogalerie)


Leden 2019

Od letošního roku máme změnu u webových stránek. Nadále můžete sledovat příspěvky, fotografie, chystané akce a informace z mateřské školy zde, na www.zskolesovice.cz, v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA.

V úterý 22.1.2019 jsme byli pozváni dramatickým kroužkem za Základní školy Kolešovice na pohádku O statečné princezně Máně. Dětem-hercům se představení moc povedlo a dětem-divákům se pohádka moc líbila. Děkujeme za pozvání paní učitelce Renatě Zemjankové a jejím svěřencům z dramatického kroužku. (fotografie viz. fotogalerie)


Prosinec 2018

Ve čtvrtek 6.12. nás navštivil Mikuláš se svou družinou ze Základní školy Kolešovice. Děti byly zpočátku zaražené, některé se i trochu bály, ale touha po odměně byla silnější. Po zazpívání společné písně byly všechny děti odměněné sladkostí od andílka. I přesto, že všechny děti byly od čertů umazany, nikoho si do pekla neodnesli. Na závěr návštěvy jsme se všichni společně vyfotili.
Čtvrtek 6.12. ale byl pro děti slavostní i z jiného hlediska. Odpoledne je čekala vánoční besídka, pásmo písní, básní a rytmického cvičení pro své rodiče a nejbližší příbuzné. Děti byly natěšené a chtěly všem ukázat, jak jsou šikovné. Diváci tleskali a tak se dá usuzovat, že se všem besídka líbila. Děkujeme paní Slabé za pečené pohoštění pro děti a Českému svazu žen Kolešovice za drobný dárek pro děti.


Listopad 2018

Začátek měsíce jsme zahájili 5.11. divadelním představením O prasátku Arturovi. Pohádka vyprávěla o prasečí rodince, kde rodiče nemají na malé prasátko čas. A tak se Artur vydal do světa, aby si našel nějaké kamarády na hraní. Cestou potkal několik zvířátek, se kterými si nejen hrál, ale pomáhal jim i s různými pracemi. Naučil se orat pole, sít obilí, namlít mouku a upéct chléb. Ten pak donesl zpátky domů rodičům. Děti se do představení aktivně zapojovaly a s prasátkem Arturem si zazpívaly i několik písní.
V pátek 9.11. mateřskou školu navštívila divadelní společnost Kašpárkův svět manželů Antošových. Za dětmi přijeli s marionetami a s pohádkou O princezně Rozmarýnce. KLasická pohádka o tom, že být zlá a pyšná se nevyplácí a že ne každého četra se musíme bát. Loutky byl zaručeně nezapomenutelný zážitek pro všechny děti.
Od organizátorů ze Základní školy v Kolešovicích dostali žáci z druhé třídy MŠ nabídku na zhlédnutí pohádky O koblížkovi v podání pana Stolaříka, která se konala 19.11.2018. Děj známé pohádky byl obohacen o spoustu písní. Dětem bylo hravou formou vysvětleno i několik přísloví - Pýcha předchází pád; Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne apod. Představení mělo u dětí úspěch a oba herci byli odměněni potleskem. 
Posledním kulturním zážitkem tohoto měsíce byl pan Jiří Bílý s hudebním pořadem Projdeme se po ZOO. Původní termín musel být pro nemoc zrušen a tak za dětmi pan Bílý přijel v pondělí 26.11.2018. Zpívali jsme písně o papouškovi Žako, o Andulce Stázi, o morčeti, o zajíčkovi apod.
Během listopadu se děti seznámily v rámci ŠVP s běžnými dětskými nemocemi, vysvětlili jsme si rozdíl mezi úrazem a nemocí, popisovali jsme části našich těl. Zopakovali jsme si i důležitá telefonní čísla na IZS. Děti z první třídy "uvařily" nemocnému kamarádovi čaj v papírovém a vlastnoručně vyzdobeném hrnečku. Děti z druhé třídy si přinesly z domova sáček čaje, který pijí samy doma, když jsou nemocné. Společně jsme pak ochutnaly teplé čajíčky a volily chuťově nejlepší nápoj. 


Říjen 2018

V pondělí 8.10.2018 děti z II. třídy shlédly hudební pořad "Písničkový kolotoč", který se konal na sále Kulturního domu v Kolešovicích. Hodinový pořad od učinkujících z Karlových Varů byl věnovaný písním veselým i smutným; známým i neznámým; lidovým i umělým; rychlým i pomalým; krátkým i dlouhým; jednoduchým i složitým. Dále se děti dozvěděly co je text písní; jejich melodie, tempo a rytmus. Děti se do programu mohly také zapojit. Vytleskávaly rytmus, volily si nejhezčí píseň a nakonec si i zazpívaly písně: Já do lesa nepojedu; Malé kotě; Tygr z Indie; Papoušek Kakadu; Bejvávalo. Dětem se představení líbilo a proto učinkující na konci pořadu odměnily potleskem.
Ve středu 10.10.2018 mateřskou školu naštívila paní Kolářová s maňásky z Českého červeného kříže Rakovník. Děti si na úvod hodinového povídání o první pomoci   poslechly příběh o třech kamarádech, kteří jezdili na kole. Děti se aktivně zapojovaly do děje svými odpověďmi na kladené otázky. Věděly, že při jízdě na kole musí mít přilbu, že nemají jezdit tam, kde to neznají, věděly jak ošetřit odřeninu, apod. Ve dvojicích si poté ošetřily obvazem zranění na ruce. Protože byly děti pozorné, dočkaly se i odměny. Každy si odnesl omalovánky s různými situacemi ze zdravotnického prostředí. 
 
V úterý 16.10.2018 proběhlo v MŠ již tradiční vánoční focení. I přes mírné zdržení pana fotografa proběhlo všechno podle dohody. Rodiče měli na výběr focení pouze portrét (220,-), pouze postava (220,-) nebo celou sadu (330,-). Vyhotovené fotografie budou do tří týdnů a tak mohou udělat radost nejednomu prarodiči pod stromečkem.
 
Krásné Babí léto nám dovolilo přesunout pracovní i výtvarné činnosti v měsíci říjnu na zahradu MŠ. Děti tvořily podzimní listy suchými křídami, frotáž posbíraných listů na školní zahradě, modelovaly z keramiky či z FIMO hmoty. Společně pak posbíraly ty nejhezčí listy v zahradě a navlékly je na vlasec, aby nám vznikla housenka Bětka jako podzimní dekorace do šatny. Na závěr měsíce jsme společnými silami vydlabali dýni na příchod svátku Halloween.


Září 2018

Nový školní rok 2018/2019 jsme zahájili v naší mateřské škole v pondělí 3. září. Na letošní rok je kapacita zcela zaplněna, v I. třídě nejmenších dětí je zapsáno 23 dětí; ve II. třídě je zapsáno 15 dětí, z toho 11 budoucích školáků. V I. třídě se o děti starají a vzdělávají paní učitelky Helena Regálová a Marie Herinková, ve II. třídě paní učitelka Alena Vojáčková.
V prvním a druhém týdnu se děti seznamovaly s budou MŠ, s učitelkami, školnicí a s ostatními kamarády. Ve třetím týdnu jsme se seznamovaly s rozdíly mezi ovocem a zeleninou ať již podle chuti či vůně nebo vzhledu - proběhla ochutnávka "na slepo" ze vzorků ovoce a zeleniny, které děti donesly.


Poděkování ČSŽ

Děkujeme Českému svazu žen za sladký dárek pro děti ke Dni dětí. 


Duben, květen 2018

V mateřské škole nezahálíme ani když k nám letní počasí přišlo o něco dříve než v uplynulých letech. Naopak. O to více si užíváme sluníčka a teplého počasí na zahradě MŠ.
V dubnu proběhl zápis do prvních tříd. Naše mateřská škola se rozloučí s devíti budoucími školáky, jedna dívka má odklad. Dále proběhlo fotografování na památku a několik divadelních představeních. Maňáskových, loutkových i s pravými herci. Děti si zopakovaly známé pohádky Hrnečku, vař!, O zlaté rybce a O Smolíčkovi, ale shlédly i úplně nové pohádky jako např. O zakletém lese. Spolu s diváky ze základní školy jsme shlédli pohádkové divadelní představení na sále v KD. 
V květnu nás navštívilo známé duo z Karlových Varů Pan Pohoda se Soničkou s pohádkou Otesánek. S II. třídou již do tělocvičny nechodíme, ale to neznamená, že již necvičíme a zahálíme. Intenzivnější pohybové hry hrajeme nyní raději venku, na čerstvém vzduchu.


Únor 2018

Masopustní veselí v mateřské škole.
Masopustní týden jsme v mateřské škole odstartovali výrobou škrabošek na maškarní ples. Mladší děti volily možnost klasického druhu. Každé dítko si svou škrabošku vyzdobilo podle vlastní fantazie. Starší děti měly na výběr několik motivů ze zvířecí říše. Děti si svou škrabošku samy vystřihly a vybarvily.

V úterý 6.2.2018 měly starší děti naplánované divadelní představení v Kulturním centru v Rakovníku. Krejčík Honzík - hlavní hrdina představení, s dětmi zábavnou formou zopakoval dny v týdnu, roční období, měsíce v roce. Děti si během "učení" zazpívaly, zatancovaly i zatančily.

Ve čtvrtek 8.2.2018 v mateřské škole Masopust vyvrcholil. Konalo se Maškarní dopoledne plné soutěží, her, písní, tance a cvičení. Sešlo se nám mnoho druhů masek a různých přestrojení. Podle dětské radosti a výskotu nadšení bylo znát, že se dětem netradiční dopoledne v MŠ líbilo a to je pro nás nejlepší odměna.
Ještě jednou děkujeme za pohoštění na karneval, které pro děti připravily maminky či babičky dětí. 


Adventní čas v naší mateřince 2017

Advent jsme v mateřské škole zahájili návštěvou Mikuláše s jeho družinou. Děti byly statečné a hosté z nebe i z pekla se dočkali přednesu básní a zpěvu písní. Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali žákům 9. třídy místní základní školy a jejich paní učitelce třídní za uspořádání této akce.
12. prosince se uskutečnila vánoční besídka. Obě třídy byly spojené. Od 15,00 hodin vystoupily děti mladší, poté se svým pásmem básní, písní a tance potěšily rodiče starší děti a budoucí školáci. Děti se těšily, že mohou svým rodičům předvést, co se všechno naučily. Besídka se vydařila. Děkujeme za připravené pohoštění pro děti paní Špáňové, paní Brabcové a Svazu žen Kolešovice.
Předposlední den loňského roku v mateřské škole (21.12.) nás navštívil Ježíšek a pod školkovým stromečkem zanechal spoustu nových hraček, knížek, výtvarných potřeb a didaktických pomůcek. Děti byly šťastné, že na ně Ježíšek nezapomněl ani v MŠ. Venku panovalo nepříznivé počasí a tak nové hračky nezahálely a hned šly z ruky do ruky.  


Září 2017

Dne 1. 9. 2017 se otevřely dveře naší mateřské školy pro nově přijaté děti. V prvním týdnu probíhala adaptace na nové prostředí. Děti se seznamovaly se svými kamarády, mateřskou školou a zaměstnanci mateřské školy. Pro tento školní rok byla kapacita MŠ naplněna. V první třídě se o děti starají paní vedoucí učitelka H. Regálová a paní učitelka M. Herinková. Ve druhé třídě se o děti stará paní učitelka D. Drozdová.
Druhý týden jsme se seznamovali s ovocem a zeleninou, proběhla i ochutnávka vybraných druhů, které děti donesly.
V následujících týdnech budeme vítat podzim.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace