Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Zprávičky ze školy

Výhra v soutěži Domestos

Naše MŠ se v září zapojila do soutěže Domestos – Lovci bakterií, která končila v prosinci 2019. Naším úkolem bylo splnit čtyři zadané úkoly firmou Unilever, zaslat fotografii pomocí internetu a čekat, zda se na nás usměje štěstí jako v minulých letech. To jsme získali hygienické prostředky na celý rok zdarma. Nyní jsme měli větší štěstí. Vyhráli jsme finanční částku 50 000,- Kč na rekonstrukci umýváren a toalet pro děti. Práce proběhnou během hlavních prázdnin, aby s příchodem nového školního roku bylo všechno hotové.


Leden 2020

V pátek 10. ledna 2020, v rámci environmentální výchovy, jsme přivítali návštěvu s ptačí říše. A vůbec ne jen tak obyčejnou. Dětem se postupně představilo každé zvířátko zvlášť. Při výkladu se děti dozvěděly, jak se každé zvíře jmenuje, kde žije, čím se živí. Každý zájemce si mohl zvíře nejen pohladit, ale i se s ním vyfotit, (viz. fotogalerie) takže kontakt byl opravdu bezprostřední. 

V úterý 21. ledna 2020 jsme navštívili bývalé předškoláky, nyní už vzorné žáky I. třídy základní školy. Paní učitelka přizpůsobila výuku tak, aby nám mohli ukázat, jak už umí číst, psát a počítat. A naši budoucí školáci viděli, jak to ve třídě vypadá, jak se mají během vyučovací hodiny chovat a vyzkoušeli si, jaké to je, stát před tabulí nebo sedět ve školní lavici. Děkujeme paní učitelce za trpělivost a za spolupráci.


Prosinec 2019

Začal poslední měsíc roku 2019 a s ním začaly tradice a zvyky Vánoc a celých svátků. Děti připravovaly dárky pro své blízké, pomohly vyzdobit šatny a vyrobily i ozdoby na vánoční stromky.

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil mateřskou školu svatý Mikuláš se svou družinou ze základní školy. Knihu hříchů měli čerti sice dosti velikou, ale i přesto si nikoho do pekla neodnesli. Ba naopak. Děti Mikulášovi, andělům a čertům zazpívaly písně se zimní tématikou, a nakonec každý obdržel malou sladkou odměnu.

Pátku 6. prosince se děti nemohly dočkat. V mateřské škole se konalo netradiční vánoční odpoledne spojené s besídkou pro rodiče. Celé setkání se uskutečnilo na školní zahradě. Nejdříve děti zazpívaly rodičům písně s vánoční a zimní tématikou, které se naučily v MŠ. Následoval krátký program sboru Berušky a Barušky z Mutějovic. Po skončení jejich vystoupení jsme společně odpočítali rozsvícení vánočního stromku na zahradě MŠ a započali tím adventní čas. V úplném závěru setkání děti rozdaly dárky svým blízkým a za své úspěšné vystoupení obdržely odměnu ze Svazu žen v Kolešovicích, kterým děkujeme za milou pozornost.

V úterý 10. prosince zavítal do mateřské školy klaun Pepíno. S dětmi si povídal o Mikulášovi a jeho družině; s dětmi si zazpíval píseň O nadílce a O zakletém kaprovi; společně nazdobili vánoční stromek a uspořádali štědrovečerní hostinu. Společně s klaunem přijel i opičák Ferda, který děti naučil píseň O kamarádství. Na závěr vystoupení Pepíno seznámil děti s různými hudebními nástroji – heligonka, kytara, pastýřská a pastevecká píšťala.

Ve středu 11. prosince se II. třída vydala na vánoční výlet na Kladno. Děti se spolu s paní učitelkou a asistentkou jely podívat na kladenský vánoční strom, na živý betlém a pobavit se do místní herničky. Využili jsme autobusovou a vlakovou dopravu, na Kladně pak MHD. Děti byly z vlaku nadšené, pro některé to byla i první jízda vlakem. Na vánočních trzích nakoupily suvenýry pro sebe i pro své blízké. V dětské herničce Beruška se děti občerstvily, odpočinuly a pohrály si s hračkami, které zde pro ně byly k dispozici. Nejvíce všechny však zaujala skluzavka, která ústila do bazénku plného malých míčků. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Ve čtvrtek 12. prosince provoněla mateřskou školu vůně cukroví. Společně jsme si upekli dva druhy cukroví, které jsme ozdobili čokoládovou polevou. Děti si pyšně odnášely své dobroty domů.

Poslední společný den v roce 2019 se v mateřské škole nesl v duchu štědrovečerní večeře. Zpívali jsme koledy, ochutnávali cukroví, které děti napekly doma se svými blízkými a rozbalovali jsme dárky, které do MŠ, trošku s předstihem, přinesl Ježíšek. Chyběl nám už jen sníh, který by doladil tu správnou atmosféru Vánoc.


Listopad 2019

Při vycházce, ve čtvrtek 7. listopadu, byly děti II. třídy svědky výlovu rybníka v zámeckém parku. Rybáři byli velice ochotní a milí, a tak si děti mohly zblízka prohlédnout právě chyceného kapříka, dozvěděly se, co se s ním bude ihned po odchycení dít a kam z Kolešovic odjede. Rybce jsme na závěr povídání popřáli šťastnou cestu do nového rybníka.

Ve čtvrtek 14. listopadu do mateřské školy přijelo Divadlo Úsměv principálky Ludmily Frištenské. Děti viděly starý příběh o dívce Máše, která bydlela u dědečka s babičkou a nechtěla doma pomáhat. Napravil jí až medvěd, ke kterému omylem utekla a který jí nechtěl pustit zpátky domů. Pohádka byla hraná klasickými dřevěnými loutkami a dětem se moc líbila.


Říjen 2019

Ve čtvrtek 10.10.2019 děti z II. třídy využily nabídky od ZŠ Kolešovice a vypravily se, po brzké svačině, na sál KD Kolešovice. Divadelní společnost Kolem tady odehrála pohádkový příběh O princezně, která se nechtěla učit. Zábavně poučný příběh děti zaujal i pobavil. Herci za odměnu slyšeli na konci představení hlasitý potlesk - důkaz, že děti byly opravdu spokojené.

V pátek 11.10.2019 se děti z obou tříd byly podívat na výstavě drobného domácího zvířectva v Kolešovicích. Nejvíce obdivu získali malí králíci a kachny s husami.

Ve čtvrtek 17.10.2019 proběhla v I. třídě poznávačka podle chuti, vůně či vzhledu přineseného ovoce a zeleniny v rámci tématu "Podzimní plody". Protože doneseného "materiálu" bylo víc, než v uplynulých letech, pozvaly děti na zdravou svačinku i děti z II. třídy. Vyšlo i krásné slunné počasí a tak se ovocné a zeleninové občerstvení přesunulo na zahradu MŠ. 

Ve středu 23.10.2019 proběhlo vánoční focení jednotlivců. V nabídce bylo pořízení portrétu, postavy nebo celé sady. Hotové fotografie budou do 3 týdnů.

Mateřská škola se zapojila do celonárodního projektu "Děti na startu", který je věnovaný dětem od 4 do 9 let. V tomto projektu chceme u dětí probudit především radost z pohybu. Je zde kladen důraz na všestranný rozvoj pohybu. Každá lekce je vždy zaměřena na jeden úsek - atletiku, gymnastiku, míčové hry, hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, koordinace a rychlosti. V naší mateřské škole již proběhly čtyři tréninky, kde si děti vyzkoušely chůzi po laviččce, práci s balónem, chůzi bosou nohou po chodníčcích na rozvoj "zdravého chodidla" a jiné další tradiční i netradiční aktivity. Velkou odměnou a motivací pro děti na první lekci bylo triko s logem "Děti na staru" a deníček sportovce. 


Září 2019

Školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2.9.2019. Na tento školní rok je kapacita MŠ zcela naplněna, tzn., že v I. třídě (děti 2 - 4roky) je 23 dětí a ve II. třídě (děti 5 - 6 let) je 15 dětí.

Mateřská škola se od září zapojila do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" od České obce sokolské. Jedná se o projekt sportovní všestrannosti. Dále je mateřská škola zapojena do projektu od firmy Domestos - Lepší toalety pro školáky. Dětem od 4 do 6 let byla nabídnuta přihláška do kroužku Děti na startu, který se od 4.10. koná každý pátek od 13,15 do 14,00 v tělocvičně ZŠ. Jedná se prvotní seznámení s nářadím a náčiním v tělocvičně a při cvičení.

Od úterý 17.9.2019 cvičí II. třída každé úterý od 9,35 do 10,25 hodin v tělocvičně Základní školy Kolešovice. Děti se zde budou postupně seznamovat s tělocvičným nářadím a náčiním. Cvičení je vždy přizpůsobené k schopnostem dětí. Důraz je kladen na správné základní pohybové dovednosti, jako je chůze, běh, lezení, plazení, .... . Děti si během cvičení rozvíjejí své individuální pohybové vlastnosti - rychlost, obratnost, vytrvalost, odvahu.

Děti v I. třídě se postupně seznamovaly s režimem dne v mateřské škole, s personálem a s prostorami MŠ. Během pobytu venku využívaly hezkého zářiového počasí a vyrážely na procházky do podzimní přírody.

První školní kulturní akcí bylo 16.9.2019 vystoupení kouzelníka Waldiniho. Dětem se při jednotlivých kouzelnických číslech tajil dech. Některé děti si i zahrály na kouzelnické pomocníky a kouzlily spolu s Waldinim. Na závěr představení si každé z dětí odnesl na památku malý dárek. 


 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace