ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

DEN ZEMĚ

V pondělí 22. dubna jsme v naší škole oslavili svátek naší planety. Navštívili nás lektoři Recyklohraní s programem Tonda Obal. Měli připravené povídání zvlášť pro I. a II. stupeň a během dopoledne se u nich vystřídaly všechny třídy. Seznámili děti s druhy odpadu a s možnostmi jeho třídění a zpracovávání.

Pak se žáci rozešli do svých tříd a se svými učiteli se věnovali tématu Dne Země formou dalších vybraných aktivit ( např. výtvarné zpracování třídění odpadu, poznávání živočichů a rostlin, vycházka do parku s pozorováním přírody  apod.)

Žáci II. stupně se vydali do vesnice a parku a věnovali se sběru odpadků. V zadní části parku likvidovali  zčásti i černou skládku u staré sušárny.

Markéta Zápalová

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

  • GDPR
  • Odkazy pro rodiče