ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Základní informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník
Kolešovice 235
270 02 Kolešovice

IČ 70946060

e-mail: info@zskolesovice.czkrysova@zskolesovice.cz

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Krýsová, tel. 723034174

Telefony: ředitelna 313582295, MŠ 313582245, ŠD 728862981, ŠJ 313582347

Provoz ZŠ 7:25 – 15:00, MŠ 6:30 – 16:00, ŠD 6:30 – 7:30, 11:25 – 16:00

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna – výdejna v MŠ. 

Základní školu v současnosti (stav k 30. 9. 2020) navštěvuje 170 žáků, kteří se učí v devíti ročnících. Pro žáky 1. stupně jsou k dispozici tři oddělení školní družiny, které navštěvuje 75 žáků. Poplatek za družinu činí 300 Kč za školní rok. Mateřská škola má dvě třídy, předškoláci mají docházku do MŠ povinnou a zdarma, ostatní platí školné 150 Kč měsíčně.

Cílem naší školy je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Chceme žáky vést k poznávání a rozvíjení vlastních schopností a v souladu s reálnými možnostmi a osvojenými vědomostmi pomáhat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Ve škole působí 15 členný kvalifikovaný a vstřícný pedagogický sbor, 4 asistentky pedagoga, které mají za úkol pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů. Žáci v naší škole vědí, že se mohou kdykoli bez obav obrátit s prosbou o pomoc na kteréhokoliv zaměstnance školy.

Rozvrh hodin je přizpůsoben dopravnímu spojení žáků. Z toho důvodu začíná vyučování už v 7:45 ráno a končí v 15:00 odpoledne.

Od sedmého do devátého ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk – německý nebo ruský s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. 

Budova školy prošla rekonstrukcí. V roce 2011 byla vyměněna okna a budova byla následně zateplena. V roce 2016 byly zrekonstruovány toalety v hlavní budově a v budově školní družiny. K výuce využíváme 10 učeben. K dispozici máme počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a moderní tělocvičnu. Učebny jsou vybaveny počítači a dataprojektory a některé učebny interaktivními tabulemi.

Jsme zapojeni do programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“, žáci dostávají 4× měsíčně ovoce nebo zeleninu, mléko nebo mléčné výrobky zdarma. 

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

  • GDPR
  • Odkazy pro rodiče