Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Mateřská škola


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 

  • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se oproti současnosti ve Středočeském kraji mění:

 

V mateřských školách

  • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí).

 

 

 

 

Postup při podezření na výskyt nákazy Covid 19

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ: 

Dítě s příznaky (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.) onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaky v průběhu dne:

V případě, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Chronická onemocnění:

V případě, že dítě nebo zákonný zástupce trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit  pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zákonného zástupce).

Úplata za předškolní vzdělávání

V případě, že dojde z rozhodnutí zřizovatele, KHS nebo ministerstva zdravotnictví k uzavření mateřské školy, bude výše úplaty ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li tato délka delší než 5 dnů provozu školy, a to i v případě, že je poskytováno distanční vzdělávání.

Pokud je dítěti nařízena karanténa, úplatu zákonný zástupce hradí v běžné výši.  


Mateřská škola
Kolešovice 160      
270 02 Kolešovice                            
Tel: +420 725 173 279, 313 582 245
E-mail: regalova@zskolesovice.czms.kolesovice@seznam.cz

Zřizovatelem mateřské školy je obec Kolešovice a je součástí Základní školy a Mateřské školy Kolešovice, okres Rakovník. Jedná se repliky audemars piguet o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 38 dětí, které se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „ Barevný rok“. Mateřská škola sídlí na okraji vesnice uprostřed příjemné zahrady. Provoz je od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Personální obsazení školy:

Helena Regálová – vedoucí učitelka MŠ
Marie Herinková – učitelka MŠ
Darina Štíchová – učitelka MŠ

Štěpánka Kamenistá - učitelka MŠ
Marta Kopecká - školnice, uklízečka 
Veronika Hříchová - školní asistentka

 

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace