Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

Výjimečný stav

Organizace závěru školního roku

pátek 26. června 2020 bude žákům ve škole předáváno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Žáci, kteří se doposud neúčastnili vzdělávacích aktivit, musí při vstupu do školy předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu školy. Za žáka může vyzvednout vysvědčení zákonný zástupce, který nebude mít příznaky virového onemocnění. Zákonný zástupce si může vyzvednout vysvědčení 26. 6. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin nebo 29. 6. a 30. 6. 2020 po dohodě s třídním učitelem.


Ředitelské volno

V souladu s ustanovením §24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020. Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů.

Vysvědčení za školní rok obdrží žáci školy v pátek 26. června.

O způsobu předání vysvědčení budeme informovat na webových stránkách školy.


3. 6. 2020

Podrobné informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020 - ke stažení zde.


27. 5. 2020

MŠMT zveřejnilo aktualizovaný soubor hygienických pokynů pro ZŠ - ke stažení zde


Informace pro rodiče žáků 2. stupně ZŠ 

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

O tom, jakým způsobem budeme organizovat návrat žáků 2. stupně do školy, budeme včas informovat na webu školy.


Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole - ke stažení zde.


2. 5. 2020

MŠMT zveřejnilo soubor hygienických pokynů pro MŠ - ke stažení zde.
 

MŠMT zveřejnilo soubor hygienických pokynů pro ZŠ - ke stažení zde
 

Příloha čestné prohlášení - ke stažení zde.


Od 11.3.2020 je škola na základě ministerstva zdravonictví uzavřena.


Provoz tělocvičny pro veřejnost je do odvolání přerušen.


Žádost a ošetřovné na tel:.  313582295, 723034174.

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace