ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

O školní družině

Informace pro školní rok 2022/2023

Provoz školní družiny od 1. 9. 2022                 Ranní družina:           6:30 – 7:25 hod. (příchod do 7:10 hod.)
Odpolední družina:  11:20 – 16:00 hod pondělí-čtvrtek,
11:20 – 15:45 hod pátek
Vedoucí vychovatelkaSimona Laštůvková
Vychovatel/kyMgr. Markéta Zápalová, Mgr. Jolana Kreislová, Lenka Píbilová, Mgr. Ladislav Fukárek, Anna Čechová, Ing. Kristýna Benešová
Mobil732 468 358 vedoucí vychovatelka
Telefon313 582 295 ředitelna školy
Informace o Školní družině ZŠ a MŠ Kolešovice, okres Rakovník, 2023/2024

PŘIHLÁŠKA
Na školní družinu není nárok. Dítě je do školní družiny přihlášeno na základě řádně vyplněné přihlášky zákonným zástupcem. Přihlášku je nutné odevzdat den před nástupem dítěte do ŠD nebo den před dnem uvedeným na přihlášce. V tabulce odchodu neuvádějte odjezd autobusu, ale čas odchodu dítěte z družiny. Pokud doprovod dítěte domů nejsou  rodiče uveďte příjmení doprovázejícího. Jestliže dítě doprovází sourozenec, je nutné uvést, jak bude dítě odcházet, pokud nebude sourozenec ve škole.

Upozornění: Dítě lze umístit do družiny, pouze pokud má řádně vyplněnou přihlášku.                            

ODHLÁŠENÍ
Odhlášení ze školní družiny, zájmového kroužku nebo změna času odchodu musí být oznámena předem a písemnou formou. Telefonicky to nelze.

OMLUVENKY
Pokud dítě bude odcházet v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, a to dříve nebo později, je nezbytné to písemně oznámit  vychovateli.
Dítě bude z družiny omlouváno pouze písemnou formou s uvedením jména, dne, času (neuvádějte odjezd autobusu) a podpisem zákonného zástupce (žádost o uvolnění – ke stažení). Vyřízení žádosti o uvolnění dítěte po telefonu bohužel není možné. Jestliže dítě nebude mít omluvenku s uvedenými náležitostmi zůstane v družině do hodiny uvedené na přihlášce. Pokud dítě nebylo ve škole, je omluveno. Rodiče jsou povinni vychovatelce oznámit písemně i pozdější odchod než je uvedený v přihlášce.

ÚPLATA
Úhrada za spotřební materiál  pro všechny přihlášené děti činí 600 Kč za školní rok. Částku je nutné uhradit současně s odevzdáním přihlášky nejpozději do 30. 9. 2023. Částka je využívána pro potřeby děti v činnostech družiny. Tedy i  pokud dítě navštěvuje pouze zájmový kroužek při školní družině. Lze ve dvou splátkách v I. a II. pololetí.

Neuhrazení úplaty může být důvodem vyloučení dítěte ze školní družiny

Zájmové kroužky

VAŠE DÍTĚ BUDE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ POTŘEBOVAT:

 • Přezůvky a sáček pouze pro pobyt ve školní družině (přezůvky používané ve škole zůstávají v šatně školy)
 • Sportovní oblečení pro pohyb na čerstvém vzduchu
 • Pracovní tričko pro ruční práce nebo pracovní zástěra pro ochranu oblečení
 • Papírové hygienické kapesníčky
 • Dostatečné množství nápojů a svačiny

OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ K DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ

 • Zákaz vstupu dospělých do prostor školní družiny
 • Časté mytí a dezinfekce rukou (při příchodu a odchodu ze třídy, před každým a po každém jídle)
 • Mytí rukou
 • Časté větrání

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

 • GDPR
 • Odkazy pro rodiče