ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Proč zvolit naší školu

Nabízíme dobré materiální zázemí a vybavenost, stabilní a zkušený pedagogický sbor a v neposlední řadě i příjemné prostředí s otevřeným přístupem ke každému žákovi.

Vyrovnanost a bezpečnost školního prostředí je dána nejen velikostí školy – kdy se v podstatě všichni žáci a učitelé znají navzájem, ale zároveň i aktivními přístupy žáků a personálu. Žáci mohou své potřeby sdílet a řešit hned a bez obav se svými učiteli, mají jasně a srozumitelně stanovena svá práva a povinnosti, podílejí se na chodu školy prostřednictvím školního parlamentu.

 Při výchově a vzdělávání je klíčová smysluplná výuka založená na používání moderních i tradičních metod. Žáci v průběhu roku porovnávají své znalosti a dovednosti na soutěžích (přírodovědných, jazykových, sportovních) a škola podporuje jejich další rozvoj pravidelnými akcemi a dlouhodobými programy – např. recitačním klání, dopravně bezpečnostním dnem v areálu školního hřiště, dnem v terénu v okolí školy, výchovou k ekologii díky environmentálnímu vzdělávání EVVO, výchovou k solidaritě (podpora klokana v pražské ZOO) a v neposlední řadě i mnoha jednorázovými besedami a kulturními programy, které jsou během školního roku zajišťovány. Žáčci z prvního stupně plní plavecký výcvik a jezdí na dopravní hřiště v nedalekém Rakovníku. K pravidelným oblíbeným událostem rozhodně patří i mikulášský rej žáků devátého ročníku, vánoční akademie všech tříd a s ní spojený jarmark, pasování prvňáčků na čtenáře, škola v přírodě i lyžařský výcvikový kurz.

Rodiče jsou pro nás partneři ve výchově a vzdělávání. Klademe důraz na komunikaci, ke které využíváme platformu Škola Online, osobní i telefonické kontakty. Vždy se snažíme rodičům naslouchat, hledat a nabízet řešení pro potřeby a požadavky jejich dětí. 

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

  • GDPR
  • Odkazy pro rodiče