ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Náplň školní družiny

Školní družina má v areálu základní školy samostatnou budovu s třemi místnostmi pro činnost v pravidelné denní docházce, pro činnost v pravidelné docházce (zájmové kroužky) a hernu. V areálu mohou děti využívat zahrádku školní družiny pro pohybové hry, která je maximálně využívána v období teplého počasí. Stejně je mimo vyučování využíváno školní hřiště pro míčové hry a lehkoatletické hry. 

Naše školní družina funguje na denních opakujících se činnostech. Činnosti jsou do celého školního roku rozděleny tématicky do čtyř částí – podle ročního období (PODZIM, ZIMA, JARO LÉTO).

Naše činnosti jsou zaměřeny na potřeby a zájmy dětí a podle toho se odvíjí i složení a činorodost zájmových kroužků.

Odpolední činnosti jsou rozděleny také na několik částí (relaxační, odpočinková, tvořivá, volné činnosti).

Vše je nastaveno dle odchodů a příchodů dětí z vyučování a zájmových kroužků.

Zájmové kroužky

HBITÝ JAZÝČEK a ŠKOLA HROU (vedoucí ZK Anna Čechová)

Tyto dva zájmové kroužky jsou výhradně pro žáky I. třídy. Hbitý jazýček je zaměřen zejména na rozvoj mluveného slova. Škola hrou – zde si žáci utužují probírané učivo, převážně formou hry.

VAŘENÍ (vedoucí ZK Veronika Hříchová)

Na kroužek vaření chodí žáci III. – V. třídy. Vaří podle receptů dětí a podle nabídky sezónních potravin. (Např. Vánoce – štědrovečerní večeře, vánoční cukroví, atd.). Děti rády vaří a ještě raději ochutnávají nová jídla, což jim tento zájmový kroužek plně umožňuje.

PŘÍRODOVĚDNÝ (vedoucí ZK Mgr. Markéta Zápalová)

Přírodovědný kroužek pracuje na naší škole již dlouho. Je rozdělen do dvou skupin podle věku. První skupina jsou žáci I. a II. třídy, kteří se seznamují s přírodou formou ekologických a pohybových her a vycházek do přírody s určováním přírodnin. Druhá skupina jsou žáci III. – V. třídy, kteří se kromě výše zmíněného, věnují i různým poznávacím metodám, zkoumání přírody – práce s lupou, dalekohledem a mikroskopem. Také se účastní přírodovědných soutěží v Rakovníku a na Křivoklátě.

LOGOPEDICKÝ (vedoucí ZK Mgr. Jolana Kreislová)

Žáci I. a II. třídy navštěvují tento kroužek zejména proto, aby utužili a procvičovali svůj jazýček a celkový motorický projev. Je to hlavně formou hry, kdy například zkouší graficky ztvárnit určitou hádanku. Činnosti jsou zde různorodé.

TVOŘENÍ (vedoucí ZK Ing. Kristýna Benešová)

Tento zájmový kroužek je pro žáky II. – V. třídy. Seznámí se zde s různými výtvarnými technikami. Pomáhá i při motorickém rozvoji, získávání dovedností a osvojování si pracovních postupů, plánování, práce dle předlohy a používání nástrojů. Tento zájmový kroužek je velmi činorodý a žáci si z něj odnášejí mnoho krásných výrobků domů.

FLORBAL (vedoucí ZK Mgr. Ladislav Fukárek)

Tento zájmový kroužek se na naší škole těší velkému zájmu, jak ze strany děvčat, tak i ze strany chlapců. Je rozdělen do dvou částí, první je II. třída a druhá část je III. – V. třída. Žáčci se zde odreagují a ještě udělají něco pro své zdraví.

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

  • GDPR
  • Odkazy pro rodiče