ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Historie školy

Počátky školy v Kolešovicích se datují od roku 1883, kdy zde Ústřední matice školská otevřela soukromou školu a také školu mateřskou. Prvním řídícím učitelem byl Antonín Svoboda.

Stavba současné budovy školy byla zahájena dne 30. března 1890 a vyučování v ní začalo dne 13. září 1891. Tehdejší náklady na stavbu byly 64 400 Kč.

Dne 8. září 1938 byla česká škola uzavřena. Po sedmi letech okupace byla škola v roce 1945 znovu otevřena.

Do roku 1975 školu navštěvovali pouze žáci z Kolešovic, Heřmanova, Hořesedel a ze Zderazi.

V roce 1975 byl zrušen II. stupeň na ZDŠ v Hořovičkách a z této školy do kolešovické přešlo asi 40 žáků. Od té doby školu v Kolešovicích navštěvují i žáci z Hořoviček, Kolešova, Nové Vsi, Hokova, Bukova, Vrbice a dalších přilehlých obcí.

1. června roku 1977 bylo slavnostně otevřeno školní hřiště.

Budova bývalé tělocvičny (dnes školní družina)

Ve školním roce 1987/88 byl zahájen provoz v budově bývalé mateřské školy, kde byla umístěna I., II., III. třída a školní družina.

Budova školy po rekonstrukci na konci 80. let minulého století

V roce 1992/93 byl schválen učitelským sborem a odsouhlasen ŠÚ Rakovník statut ZELENÉ ŠKOLY.

Od roku 1993, kdy byla úplně zrušena škola v Hořovičkách, docházejí do naší školy z přilehlých obcí i žáci I. stupně .

Od školního roku 1999/2000 jsou na škole zřízeny dvě speciální třídy pro zdravotně postižené žáky (mentální postižení).

V prosinci roku 2001 došlo k další významné změně na naší škole. Byla postavena zcela nová tělocvična. O rok později byla otevřena celá nová přístavba školy, tvořená tělocvičnou, dvěma novými učebnami s kabinety a jídelnou s výdejnou.

Od 1. 1. 2002 je naše škola objektem s právní subjektivitou. Od 1. 12. 2002 se stala z rozhodnutí zastupitelstva obce Kolešovice součástí školy i mateřská škola.

Od 1. 9. 2005 má naše škola nový název: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník.

Pro malý počet žáků byl zrušen 2. stupeň ZŠ v Kněževsi, proto od 1. 9. 2006 někteří žáci odtud přecházejí do naší školy.

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

  • GDPR
  • Odkazy pro rodiče