ZŠ a MŠ Kolešovice

okres Rakovník

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Kolešovice. Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna - výdejna v MŠ.

ZŠ a MŠ Kolešovice

Cíle naší školy

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „ Barevný rok.“ Školní vzdělávací program je zaměřen na prostředí plné pohody, lásky a porozumění, na rozvoj vzájemně pěkných vztahů, na hru jako základní činnost pro celkový rozvoj osobnosti, na pohyb a na cvičení jemné i hrubé motoriky a na řeč jako rozvoj dorozumívajících schopností.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, kterou pro děti připravuje paní J. Petrlíková. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou postupně seznamovány se zdravou výživou. Je nepřípustné nutit děti do jídla, snažíme se dětem jídlo nabízet, aby alespoň ochutnaly. V pravidlech třídy, které s dětmi vytváříme je i to, aby děti nemluvily o jídle špatně.

Během dne je zajišťován pitný režim tak, že si každé dítě může kdykoliv nalít do svého hrnečku pití.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v prostorách mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Mezi naše vzdělávací priority patří zejména

 • Bezpečí a jistota
 • Důvěra a tolerance
 • Umět říci ne
 • Kamarádské klima
 • Tvořivost a fantazie
 • Vztah k přírodě, tradicím, k místu kde žijeme
 • Hra
 • Pohyb
 • Četba – práce s knihou

Adresa

Základní škola
a Mateřská škola Kolešovice,
okres Rakovník
Kolešovice 235, 270 02 Kolešovice
IČO: 70946060

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Krýsová
E-mail: krysova@zskolesovice.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Veselá
E-mail: vesela@zskolesovice.cz

Kontakty

Telefon: +420 313 582 295
E-mail: info@zskolesovice.cz
Datová schránka: tmhmegn
Bankovní spojení: KB Rakovník
51-8438600277/0100

Právní informace

 • GDPR
 • Odkazy pro rodiče